Tribe

Tribe

Graag wil ik Aimotion laten functioneren als een Tribe.
Als u het woord Tribe letterlijk vertaalt, betekent dit ‘stam’ en is dé samenwerkingsvorm van de toekomst.

Daarmee is Aimotion een door visie gestuurde organisatie.
De visie van Aimotion is, om marktleider te zijn op het gebied van training en coaching.
De stakeholders van de Tribe zijn allen, die op een of andere manier betrokken zijn en belang hebben bij Aimotion. Dat kan zijn in de rol van medewerker, trainer, klant, leverancier, gast, familielid, etc.
De missie van de Tribe Aimotion is, om iedere stakeholder zó te faciliteren, dat zij kan excelleren vanuit zijn of haar authenticiteit.

Ik orden Aimotion als Tribe rond vier cruciale uitgangspunten:
Leiderschap is uiterst belangrijk voor de Tribe. Als leider geef ik binnen Aimotion niet zozeer leiding, maar geef ik duiding en richting en ben ik vooral inspiratiebron voor alle stakeholders.
De Cultuur van de Tribe Aimotion berust op vertrouwen. Sleutelwoorden zijn openheid, zelfverantwoordelijkheid, zelfsturing, inspireren, delen en faciliteren.
Het Business concept gaat over: Wat doen we? Voor wie doen we het? Hoe zetten we een stevig, duurzaam bedrijf en dienstenconcept neer?
De Interactie met de stakeholders, is de organisatie van de onderlinge communicatie, en voor de Tribe van essentieel belang.

Taken zijn vervangen door rollen en zijn een hulpmiddel om het werk te faciliteren en de visie te verwezenlijken.
Er is niet noodzakelijk sprake van vaste verbondenheid tussen de netwerkleden: de één werkt in loondienst, de ander krijgt een dagvergoeding, weer een ander een commissie, weer een ander verbindt zich alleen omdat hij dat fijn vindt. Iemand kan ook meerdere rollen bekleden, zelfs in meerdere organisaties. Bijvoorbeeld: een klant kan voor een periode ook de rol bekleden van trainer.

De Tribe Aimotion kenmerkt zich door een gedeelde visie en uitgangspunten, en een samen te ontdekken creatiepad om deze visie te verwezenlijken.
Belangrijk zijn de waardecreatie door innovatie, vernieuwing en kwaliteit. Daarvoor hebben we ‘partizanen’ nodig in onze Tribe. Klanten, trainers, medewerkers, leveranciers die ambitieus zijn en het verschil willen maken, met een open blik en waarvoor middle-of-the-road niet voldoende is.

Waar reguliere bedrijven en organisaties de neiging vertonen tot gebiedsafbakening en silovorming, heeft de Tribe Aimotion juist de eigenschap om onderling verbonden te raken en deze verbondenheid ver buiten haar grenzen toe te staan: hierdoor ontstaat een enorme waardecreatie, vanuit het motto ‘wat je geeft, krijg je terug’.

De Tribe Aimotion is uiterst dynamisch en vindt iedere dag nieuwe creatieve wegen om haar visie – marktleider op het gebied van training en coaching- te verwezenlijken.

Wilt u zich ook aansluiten bij de Tribe Aimotion als klant, trainer, medewerker, gast, leverancier, …….. ?
Of heeft u vragen over de Tribe Aimotion of over mijn visie?
Bel mij dan gerust op 0416 391172 of stuur mij een email: frankderooij@aimotion.nl

Frank de Rooij