Zingeving

Zingeving

Zingeving is een begrip uit de psychologie, de wijsgerige antropologie en de metafysica. Het betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling, of het doel van het leven, van je werk of van grote gebeurtenissen in het leven. Naast het zoeken naar de zin, is het ook het trachten de zin zelf te creëren.

Wat beweegt ons om te doen wat we doen? Zingeving heeft alles te maken met zinvol bezig kunnen zijn, je betrokken en waardevol voelen.                                          Het is hierbij belangrijk je af te vragen wat jou beweegt, waardoor je gedreven wordt en welke jouw inspiratiebronnen zijn en wat jij met jouw leven wilt toevoegen.

Als je enkele jaren ergens hebt gewerkt, kun je het gevoel krijgen dat het werk, dat je eerst nog mateloos boeide, gaat tegenstaan. Je bent dan toe aan een nieuwe stap. Op het moment dat je dit durft te erkennen, stap je in een veranderingsproces en ga je op zoek naar nieuwe zingeving.

Je eigen weg vinden en de zin en inspiratie op het spoor komen, is belangrijk voor je persoonlijke en professionele groei. Het is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen (werk)leven. Het betekent dat je dingen zelf oppakt, die nodig zijn om de zin van je leven of werk vorm te geven en niet verwacht dat anderen dat voor je doen. Je gaat op zoek naar hoe je je als mens sterk kunt maken in je werk. Je mag keuzes maken, die bij je passen. Op zoek naar je bron. Aandacht hebben voor datgene wat je bezielt. Dat geeft richting, diepgang en kleur aan je (werk)leven. Persoonlijke ontwikkeling is steeds een stap dieper komen in plaats van een stap hoger.

Leiders
Leiders die zingeving creëren, laten zien waar zij voor staan. Zij blijven zichzelf en handelen professioneel in alle situaties. Medemenselijkheid en professionaliteit zijn bij hen geïntegreerd. Deze leiders zullen daardoor integer, gedurfd en responsief zijn. Zij laten zich wel raken, maar niet leiden door emoties. Ze doen wat nodig is voor de organisatie, voor de wereld. Afgestemd op een hoger ideaal zonder hun realiteitszin te verliezen. Deze stijl van leiderschap spreekt medewerkers aan op hun eigen bezieling, zingeving en verantwoordelijkheid. Goede leiders krijgen zicht op het spanningsveld tussen paradoxale complexe waarden, zoals ziel en zakelijkheid, volmaaktheid en onvolmaaktheid, individualiteit en gemeenschap, snelle en visionaire vragen. De uitdaging voor eigentijdse leiders is zich verder te ontwikkelen naar denken en handelen vanuit een én-én perspectief.

De nieuwe leiders richten zich niet enkel op resultaat op korte termijn en winstmaximalisatie, wat niet bevredigend genoeg is, maar brengen materiële en spirituele waarden in harmonie bij elkaar. Volgens Universiteit Nyenrode kenmerkt het ‘nieuwe’ leiderschap zich vooral door een hoger niveau van nieuwsgierigheid, flexibiliteit, plichtsbesef, transparantie en resultaatgerichtheid. Hij of zij staat met beide benen op de grond, is betrouwbaar en werkt doelgericht samen.

Cultuur
Organisaties ontwikkelen zich niet verder, dan de mensen binnen de organisatie zich ontwikkelen. En medewerkers ontwikkelen zich enkel met een leider, die zingeving creëert. Zingeving op het werk biedt ook compensatie voor en is een proactieve manier om om te gaan met demotiverende factoren. Zingeving is een compenserende factor bij stress; daarnaast bezorgt ze veel drive, motivatie en energie, naast plezier en voldoening.

AiMotion is specialist in het creëren van zingeving in combinatie met concrete resultaten.

Wil je meer weten over zingeving? Lees dan het boek “Man’s search for meaning” van de Weense psychiator Victor Frankl. Zijn ontdekkingen over de fundamentele menselijke drijfveer ‘Zingeving’ deed hij tijdens de tweede wereldoorlog als gevangene in kamp Auschwitz.